ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเคร่งครัด