ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามเตรียมความพร้อมและรับฟังปัญหา พร้อมกับให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตามโครงการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมห้องเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญของมาตรการ “เปิดเรียนปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด 19 ด้วย 6 มาตรการหลัก” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อย่างเคร่งครัด