สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผอ.สพป.นค.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเคร่งครัด