ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญ กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสามัญ กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์ ปีการศึกษา 2563 และได้พบปะพูดคุย เรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยให้เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังให้แนวคิดจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมด้วย นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) ประธานกลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์ และคณะครูให้การต้อนรับ