“โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563”

ตามที่  สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดทำ”โครงการธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน  ประจำปี พ.ศ.  2563”   เพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่มีความจำเป็นและขาดแคลนที่อยู่อาศัย  ในสังกัด สพป.สุรินทร์  เขต 1  โดยตั้งเป้าในการระดมทุนสร้างสร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด  จำนวน  16  หลังด้วยกัน    เบื้องต้นดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนในสังกัดไปแล้ว  จำนวน  3  หลัง  (หลังละ  100,000 บาท)   และจะระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างบ้าน  ให้ครบตามโครงการ  ทั้ง  16  หลัง   และเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563  ผู้มีจิตศรัทธา  ประกอบด้วย  กลุ่มเพื่อนวิทยาลัยครูสุรินทร์  รุ่น 3  มอบเงิน  จำนวน  32,000  บาท   ตัวแทนคณะผู้ผ่านการพัฒนา  ที่ขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งเข้าสู่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กศจ.สุรินทร์) มอบเงิน  จำนวน  10,000  บาท  ให้กับ“โครงการธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน  ประจำปี พ.ศ.  2563”  โดย  นายคำปุ่น   บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางกันธิชา  แสงศิริรักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุกัญญา  พรอัฉริยกุล  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ร่วมรับมอบ  ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว จะนำเข้าโครงการฯ  เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียน นำไปสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลนที่อยู่อาศัย ให้ครบ  16  หลัง  ตามเป้าหมายของโครงการฯ  ต่อไป