สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ สพม.เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายธิติวุฒิ   นาคุณทรง ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระดับที่สูงมาก และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.เขต 30 มอบหมายให้นายสวาท  ฤาชา พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ ,น.ส.มะลิวัน มาเหง่า รอง.ผอ.สพม.เขต 30 และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ จากนั้นคณะสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แยกย้ายศึกษาดูงานที่กลุ่มต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30