ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดเรียน​ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน​ วัยรุ่น​ ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) โดยกรมอนามัย​ กระทรวงสาธารณสุข​ ได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติตนของสถานศึกษาในช่วง​ COVID-19​ โดยลงพื้นที่ติดตามเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค​ ณ​ โรงเรียนบ้านกลางดง และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้​……(มณีวรรณ…. ภาพ/ข่าว)