สพป.ระยอง เขต 1 รับมอบเจลแอลกอฮอร์จาก บริษัท GC Group

30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 รับมอบเจลแอลกอฮอร์สำหรับทำความสะอาดมือ จาก บริษัท GC Group จำนวน 1000 ลิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์   ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง