ปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่, การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานต่อไป