สพม.35 ปฐมนิเทศพนักงานราชการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ทั้ง 12 อัตรา  โดยมี นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธานปฐมนิเทศ พนักงานราชการ  และนายบัณฑูรย์   ธิแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ร่วมปฐมนิเทศ ให้คำชี้แนะ เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35

สุทัศชัย  จันโท

พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง