สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติดตามความพร้อมนักเรียนพักนอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม

^^^วันพุธ ที่ 1  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2563 ภาคเช้า  นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักนอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID -19) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีดร.เอนก  ไชยโย ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ//ศน.นงคราญ บัวระหงษ์ ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน