รมว.ศธ. – เลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ปี 63

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยตรวจดูความพร้อมด้านสุขอนามัยของโรงเรียน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน การรับประทานอาหาร และการทำกิจกรรม ให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19นี้ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ต่างก็มีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องความปลอดภัย สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่มีข้อที่น่ากังวลมากกว่า เนื่องด้วยจำนวนนักเรียน และจำนวนห้องเรียน อาจจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบปกติเต็ม 100% ได้ ตัวอย่างเช่นโรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมวันนี้ก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบเหลื่อมวันกัน โดยนักเรียนที่จัดกลุ่มเป็นเลขคู่กับเลขคี่จะสลับกันมาเรียนกลุ่มละ 1 สัปดาห์ ตามมาตรการเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน ซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบคือห้องเรียนที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีนัก หรือการแบ่งเวลาเรียนและเวลาพัก ให้นักเรียนมีเวลาพักมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19มากที่สุด

“ผมมั่นใจว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทำให้เรามีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ หากเกิดการติดเชื้อโควิด-19ในโรงเรียนขึ้นมาจริงๆ เราก็สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนแอร์หรือออนไลน์ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาบ้างในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งเรื่องอุปกรณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความยืดหยุ่นกับโรงเรียนทั่วประเทศในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจเรื่องการเรียนการสอน ทว่าหากมีเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ต้องให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาร่วมตัดสินใจด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของการตรวจเยี่ยมในวันนี้ ถือว่าแต่ละโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่ถือว่ามีความพร้อมอยู่แล้ว ส่วนในกรณีที่หากเกิดการระบาดในโรงเรียน ทางสาธารณสุขจังหวัดจะเข้าไปประเมินสถานการณ์ให้ ว่าเด็กได้มีการเช็กอินผ่าน‘ไทยชนะ’เข้ามาโรงเรียนเมื่อไหร่ ถ้ามาวันแรกครั้งแรกแล้วพบตั้งแต่หน้าโรงเรียนก็ทำการส่งต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แต่หากเด็กเดินทางไปมาหลายจุดในโรงเรียน ก็จะดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง แล้วให้หน่วยงานสาธารณสุขประเมินว่าควรจะหยุดเรียนทั้งห้อง ทั้งชั้น หรือทั้งโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจ

“ส่วนในเรื่องการเรียนของเด็กเราพยายามจะจัดให้ครบถ้วนทุกรูปแบบที่สามารถทำได้ ทั้งแบบเรียนในห้องเรียน 100% (onsite) แบบเรียนออนไลน์ (online) และแบบผสมผสาน (onsite+online) ตามข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูในชั้นเรียนนั้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องนี้แล้ว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว