สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1

สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 นำโดย นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. น.ส.กริษฐา เจริญเลิศ นักวิชาการศึกษา น.ส.ปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนักเรียนกว่า 800 คน ในโอกาสนี้ คณะติดตามจาก สพฐ.ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนสอบถามปัญหาและอุสรรคในการเปิดภาคเรียนวันแรก ทางโรงเรียนวัดไผ่ล้อมได้มีมาตรการให้นักเรียนและผู้มาติดต่อทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยและได้นำเครื่องตรวจวัดอุญหภูมิร่างกาย มาใช้เพื่อคัดกรองนักเรียนและผู้มาติดต่อ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ณ จุดตรวจทุกคน มีจุดล้างมือ  ภาพภาพลิงค์ https://photos.app.goo.gl/7nQyeHh44QXfcmqZ8