เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่อุดรธานี  พร้อมชื่นชมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สังกัด สพม.20 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีและโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

จากนั้นเลขาธิการ กพฐ. และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพื่อร่วมประชุมสรุปภาพรวมและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) 15 เขตพื้นที่ ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ  โดยท่านได้ชื่นชมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน มาตรการอ่างล้างมือตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  การตรวจวัดอุณหภูมิ การจัดการเรียนการสอน  โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20  และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม  รองผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับและติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย