ภาพบรรยากาศโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดเทอมวันแรก ครูพร้อมนักเรียนพร้อม เราจะผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน

ภาพบรรยากาศโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฏาคม 2563 ครูพร้อมนักเรียนพร้อม โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภุูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ(Back to Healthy School โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข) การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด สแกนวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019