สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเนินมะปราง นายอำเภอวังทอง นายอำเภอบางกระทุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่ม  และศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  อ.เนินมะปราง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 อำเภอวังทอง และโรงเรียนศึกษาลัย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โรงอาหาร ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ (Back to Healthy School โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข) อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรอง นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกห้อง การกำหนดจุดนั่งเว้นระยะห่าง  ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข