สพป.พิษณุโลก เขต 2 ถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดดินทอง ตำบลดินทอง

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก