สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิจิตร และวัดหัวดง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา  รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อันเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโดยตรง