สพม.34 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสถานศึกษา กำกับ ดูแล ติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ดร.สันติ พงษ์พันธ์เดชา อาคาร 92 ปี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตลอดจนคณะครูผู้เกี่ยวข้องได้นำคณะเยี่ยมชมและตรวจสอบสถานที่และจุดสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม