ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ

>>>>>>วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบูกิต และโรงเรียนบ้านตาโงะ ซึ่งจะต้องประเมินการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี