ผอ.นฐ.เขต 1 ติดตามโรงเรียน เข้มเปิดเทอม New normal

 

3 ก.ค.2563  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ติดตามสถานศึกษาเปิดการเรียนเทอม1 ปีการศึกษา การสอนเป็นวันที่ 3   สถานศึกษาต่างๆ ดังนี้  โรงเรียนวัดสามง่าม   โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  โรงเรียนประฐมฐานบินกำแพงแสน  โดยมีมาตรการกรองบริเวณประตูทางเข้า โดยให้นักเรียนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะผ่านจุดฆ่าเชื้อทำความสะอาดรองเท้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดคัดกรองและแสกนไทยชนะ