วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การถวายภัตตาหาร การประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 4 ท่อน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมประกอบพิธี กว่า 50 คน