สพม.15 ปูพรมนิเทศรับเปิดเทอมในจังหวัดปัตตานี ครบ 100%

นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15  นำทีมศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้ออกนิเทศโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ครบ 100%…ภาพ – ข่าว ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์