ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  8  กรกฎาคม  2563  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองลวก  โรงเรียนบ้านตอรัง  โรงเรียนบ้านจิกลาด  และโรงเรียนบ้านหนองคล้า  เพื่อติดตามสถานการณ์การเรียนการสอนโดยใช้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID-19  โดยเคร่งครัด  ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู  ให้การต้อนรับ

ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองลวก โรงเรียนบ้านตอรัง โรงเรียนบ้านจิกลาด และโรงเรียนบ้านหนองคล้า เพื่อติดตามสถานการณ์การเรียนการสอนโดยใช้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยเคร่งครัด ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ