สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลั่นกรองการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020)

8 กรกฎาคม 2563 นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลั่นกรองการรายงานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติการกลั่นกรองการรายงานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อมูลตัวชี้วัด จำนวน 43 รายการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองการรายงานผลเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1