สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดชัยภูมิ ลดอ้วนลดพุงลดด้วยผักผลไม้ปลอดภัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นผู้แทนในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุขภาวะจังหวัดชัยภูมิ ลดอ้วนลดพุงลดด้วยผักผลไม้ปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูอนามัยโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน แม่ครัว ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย รวมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3