นายกอบชัย บุญอรนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายกอบชัย บุญอรนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส และนายจิรายุส ทะนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการนี้ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง โดยมีนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นางพิไลลักษณ์ ตราปราบ ผอ.โรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ