สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอพนมสารคาม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเค็ด ในการร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ เวลา ๐๗.๓๐ น. และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกับอำเภอพนมสารคามตามโครงการจิตอาสากับการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธี โดยนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดบริเวณ วัด ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และถนนหน้าวัดหนองเค็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคาม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาตำบล จิตอาสา ประชาชน ข้าราชการครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)