สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดหนองคาย จากสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึกผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายมติชน มูลสูตร รอง ผอ.สพป.นค.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดหนองคาย จากสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีงบประมาณ 2562/63 รวมถึงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563/64 มีจำนวนเด็กในพื้นที่โครงการฯ ได้รับทุนจำนวน 800 ทุน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,154,600 บาท จำนวน 76 โรงเรียน และนอกพื้นที่โครงการ 16 โรงเรียน ซึ่งเป็นเด็กที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1