เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย จ.พัทลุง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สำหรับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยในภาพรวมทั่วประเทศนั้น เปิดสอบใน 77 จังหวัด มีตำแหน่งว่าง 4,697 อัตรา กลุ่มวิชาที่เปิดสอบจำนวน 89 กลุ่มวิชา มีผู้สมัคร 22,490 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 22,397 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ ศรีสะเกษ สกลนคร และอุบลราชธานี ในส่วนของจังหวัดพัทลุง จัดสอบที่โรงเรียนพัทลุง มีผู้สมัครสอบจำนวน 95 คน ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นการสอบ ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จากนั้นสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

ศนท.สพฐ. / รายงาน