รมว.ศธ. ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ถอดบทเรียน หมูป่า ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตาจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมอภิปรายถอดบทเรียน “หมูป่า” และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยมี Dr. Mark Berelowitz ผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ปรึกษาอาวุโสกิตติมศักดิ์ โรงพยาบาลรอยัล ลอนดอน ร่วมอภิปราย
รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมการเรื่องการถอดบทเรียนหมูป่าและได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดต่างๆ รวมถึงอาจมีการสอนศาสนาในมุมมองใหม่หรือไม่ เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะรับและเผชิญต่อความความทุกข์ให้ได้ การปรับตัวทางจิตใจอย่างไรที่เรียกว่าดี โดยมีบทสรุปคือต้องช่วยกันคิด เอาใจใส่และสนใจเด็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

คลิกชมคลิป