สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ “มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึกผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการ “มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน สำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียนที่ดีแต่ยากจน นักเรียนด้อยโอกาสหรือขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รวมจำนวนทั้งหมด 2,000 ชุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว ต่อไป