ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 และการดำเนินการของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด19 ณ โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึกได้เข้า เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจคุณครูในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ โรงเรียนให้มีการตั้งจุดคัดกรองนักเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ มีอ่างล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชั้นเรียน มีเว้นระยะทางสังคม และยังได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด