ศึกษาดูงาน ITA ณ หอประชุมอรุณญาเขต โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, นำคณะ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ITA ณ หอประชุมอรุณญาเขต โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและในโอกาสนี้ บุคลากรทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานร่วมกัน ผ่านไปด้วยดี