สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ปี 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 ระหว่างเวลา 09.00 น.-12.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก  ปี 2561โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์) อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง และโรงเรียนบ้านท่าต้นกวาว อำเภอสารภี จำนวน 3 โรงเรียนจากสนามสอบทั้งหมด 9 สนามสอบ เพื่อเป็นกำลังใจ แก่คณะกรรมการควบคุมการสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบ

ภาพ/สุรินทร์  ศรีคำ ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ