สพม.37 ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563

สพม.37 ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37, นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563 ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37

Facebook สพม.37 : สพม.37 ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563