สพม.34 ปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา แจ่มแจ้ง ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โอกาสนี้ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทโดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน