ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา

ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดอนยูงฯ โรงเรียนนาบึงฯ และโรงเรียนโปโลเล้าฯ

และได้มอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 2” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา-ครูผู้สอน
โรงเรียนดอนยูงฯ