สพป.ชบ.3 : การปฐมนิเทศ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดยมีครูผู้ช่วย เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน ๑๒ คน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2080.html