สพม.36 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนวาวีวิทยาคม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางดวงมณี แก้วสระแสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว