การประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการรอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว