สถานีโทรทัศน์ NBT ถ่ายทำ Zero Waste School สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

16 กรกฎาคม 2563  คณะถ่ายทำสกู๊ปข่าวจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก หรือ NBT พิษณุโลก ลงพื้นที่ถ่ายทำ Zero Waste School  ณ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมเติมเต็มข้อมูล และติดตามการถ่ายทำสกู๊ปข่าว ครั้งนี้  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มี นางนิรชา  พันธ์พัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้ดำเนินโครงการ Zero Waste School  หรือโรงเรียนปลอดขยะมาอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนทุกคนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิด Zero Waste School   เช่น การคัดแยกขยะ การนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ การจัดตั้งธนาคารขยะ  ปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติตามหลักการของ  Zero Waste School  ประกอบกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำโดยเฉพาะในการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ และนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ได้รับรางวัลในเรื่องของการดำเนินการบริหารจัดการขยะหลายรางวัล เช่น  Best Practice การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ(OBEC  Zero Waste School) ในระดับภูมิภาค  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562 เป็น 1 ใน 10 ของโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School  ระดับมาตรฐาน ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบกับชุมชน ที่ตั้งของโรงเรียนเคยได้รับรางวัลในระดับประเทศ ชุมชนปลอดขยะ และชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี