++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 +++

^^^ วันนี้ นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจของสำนักศึกษาธิการภาค 15 เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยหนาวและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ตรวจราชการที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านปางตอง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายณรงค์ แผ้วพลสง) +++นรินทร์ ไชยวงศ์ ภาพ ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน