สพม.36 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โดยมี นายเสกสรร ทุนอินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว