ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขต

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขต

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขต