ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ด้วยรัฐบาลโอมาน ประกาศให้ทุนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจสามารถสมัครพร้อมส่งเอกสารภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

รายละเอียดทุนการศึกษา