เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ Technology Advancement in the Education Sector

ด้วย InfoComm Southeast Asia 2021 จะจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Technology Advancement in the Education Sector” วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 16..00 น. โดยจะมีการบรรยายถึงเทคโนโลยีสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ และบทบาทของนักการศึกษาในยุคโควิด

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://govirtual.infocomm-sea.com/rsvp/webinar04  โดยๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์