สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดวังไม้แก่น อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก