ชาว สพป.พัทลุง เขต 1 ปลื้มปิติ ดอกรวงผึ้งออกดอกสีเหลืองบานสพรั่งรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาว สพป.พัทลุง เขต 1 ปลื้มปิติ ดอกรวงผึ้งออกดอกสีเหลืองบานสพรั่งรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
…………………………………………………………………………………………………………………

ดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 กำลังออกดอกสีเหลืองบานสพรั่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งนายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ปลูกไว้ เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2561 ปรากฏว่า ต้นรวงผึ้ง ได้ออกดอกสีเหลืองบานอย่างสวยงาม หลังจากที่นำมาปลูกไว้ 2 ปี
โดย นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวว่าต้นรวงผึ้งออกดอกช่วงที่ใกล้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพอดี และได้รับสนับสนุนต้นรวงผึ้งจาก นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนั้นต้นรวงผึ้งมีความสูงประมาณ 1 เมตร ได้นำมาปลูกไว้ภายในหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีการดูแลรักษาต้นรวงผึ้งอย่างดีโดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้จัดทำนำมารดน้ำต้นรวงผึ้ง ทำให้ต้นรวงผึ้งโตเร็วและงดงาม นับว่าเป็นเรื่องที่น่าปีติยินดี เพราะต้นรวงผึ้งออกดอกใกล้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พุทธศักราช 2563
“ในส่วนตัวของผม ยังไม่เคยเห็นดอกจริงของดอกรวงผึ้ง เพิ่งเคยเห็นดอกจริงเป็นครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปีติว่าในห้วงเวลาสำคัญ ดอกไม้ที่เป็นมงคล และทรงคุณค่าต่อแผ่นดิน ได้ออกดอกบนผืนแผ่นดินของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในห้วงพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563ผมจึงขอโอกาสนี้เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและพี่น้องประชาชนชาวพัทลุง ที่ยังไม่เคยเห็นดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ที่เป็นมงคล ถ้ามีโอกาสสามารถเข้ามาชมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่กำลังออกดอกสวยอย่างเต็มที่” นายสุนาจ กล่าว