กรมสุขภาพจิตขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

กรมสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลศรีธัญญากำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เรื่อง”Mental Health in the COVID-19 Pandemic” ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประชุมวิชาการสุขภาพจิต